دبیرخانه دائمی کودک و انرژی

دبیرخانه دائمی کودک و انرژی در ۲۳ مرداد ماه سال ۱۳۹۵ به همت کانون خلاق و با حمایت سازمان بهره وری انرژی ایران (سابا) در چارچوب اجرای سیاست های کلی اصلاح الگوی مصرف راه اندازی و افتتاح گردید.

این دبیرخانه با طراحی پروژه های مختلف آموزشی، فرهنگی و ترویجی متناسب با مخاطبان مستقیم کودک و نوجوان و هدف اصلی که همان فرهنگسازی مدیریت مصرف انرژی است، گامی در فرهنگسازی مدیریت مصرف انرژی برداشت. در ادامه به عناوین تعدادی از طرح ها اشاره می شود:

ـ طرح همیار انرژی
ـ شهرک انرژی
ـ جشنواره کودک و انرژی
و…
از جمله پروژه ها در این حوزه می باشند.