طرح تابستانه ۱۴۰۲

طرح تابستانه جهت پربار نمودن اوقات فراغت ویژه فرزندان کارکنان شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران طراحی و اجرا می شود. این طرح شامل برگزاری کلاس های فرهنگی، آموزشی و ورزشی جهت استفاده هرچه بهتر از فرصت تعطیلی مدارس در تابستان می شود تا دانش آموزان علاوه بر تفریح بتوانند به خوبی از اوقات فراغت خود استفاده نمایند.
همچنین در پایان به دانش آموزان برتر در حوزه های فرهنگی و ورزشی جوایزی اهدا می شود.