طرح همیار انرژی دانش آموزی

طرح همیار انرژی پروژه ای تخصصی در حوزه پروژه های دانش آموزی است. دانش آموزان پس از گذراندن دوره های آموزش بهره وری و مدیریت مصرف انرژی که توسط تیم مشترک سابا و دبیرخانه اجرا می گردد، موفق به دریافت کارت همیار انرژی شده و از مزایا و خدمات این کارت و عضویت شان در باشگاه حامیان محیط زیست و همیاران انرژی بهره مند می گردند. این پروژه ملی با حمایت و مشارکت وزارتخانه های آموزش و پرورش، نفت، نیرو، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان انرژی اتمی ایران، شهرداری تهران و کانون خلاق و همچنین سازمان بهره وری انرژی ایران (سابا) و اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران در سال تحصیلی ۹۶-۹۵ در مدارس ابتدایی و دوره اول متوسطه شهر تهران از تاریخ ۱۳ آبان ماه ۱۳۹۵ روز دانش آموز لغایت ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ اجرا می گردد.

بخش های اصلی طرح همیار انرژی:

برگزاری دوره های آموزشی بهره وری و مدیریت مصرف انرژی و سوخت در مدارس
برگزاری آزمونهای طبقه بندی شده متناسب با دوره تحصیلی با موضوع انرژی
صدور و اهداء احکام کارت های همیار انرژی دانش آموزی – کارت های درجه ۱ ، ۲ و ۳
عضویت دانش آموزان در باشگاه حامیان محیط زیست و همیاران انرژی
شرکت دانش آموزان عضو طرح همیار انرژی در جشنواره ها و جشن های ویژه کودک و انرژی