صدآفرین – بانک جوایز دانش آموزی

با توجه به شیوع و گسترش ویروس کرونا، تغییر شیوه نامه آموزشی و نحوه حضور دانش آموزان در مدارس، مرکز خلاقیت های کودکان و نوجوانان برآن شد تا جهت ترغیب دانش آموزان به یادگیری بیشتر و جهت تشویق دانش آموزان، سامانه صدآفرین ( بانک جوایز دانش آموزی ) را مختص دانش آموزان ابتدایی طراحی و پیاده سازی نماید.
اهدای کارت های امتیاز صدآفرین به دانش آموزان و همچنین ارسال جوایز متنوع و گوناگون به نشانی دانش آموزان برگزیده از رئوس طرح صدآفرین می باشد.

– بالابردن روحیه نشاط در دانش آموزان در محیط های آموزشی ( خانه و مدرسه ) با اهدا کارت امتیاز و ارسال جوایز
– تشویق و ترغیب دانش آموزان به یادگیری بیشتر
– آموزش و اطلاع رسانی راهکارهای بهداشت فردی و جمعی به دانش آموزان و انجام فعالیت های پیشگیرانه در شرایط کرونایی
– جذب حمایت سازمان ها و نهاد ها در حوزه مسئولیت اجتماعی با رویکرد تشویق کودکان و نوجوانان