بهین سوخت

«بهین سوخت» طرحی جامع با موضوع فرهنگ سازی و آموزش های مدیریت مصرف سوخت به خانواده ها است. این طرح با محوریت قراردادن آموزش و اطلاع رسانی در حوزه مدیریت مصرف سوخت خودرو می باشد. بخش های اصلی این طرح عبارتند از:

– برپایی غرفه ها و میزهای خدمت اطلاع رسانی جهت رسیدگی به مسائل و مشکلات مردم و مراجعین در زمینه کارت سوخت هوشمند
– ارائه بروشورهای اطلاع رسانی با موضوع مدیریت مصرف سوخت به مخاطبین در محل غرفه ها
– تدوین و گردآوری راهکارها و پیشنهادهای سازنده مردمی با موضوع مدیریت مصرف سوخت در خودرو
– نظرسنجی و گردآوری نظرات مردمی در خصوص فعالیتهای شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی
– ثبت نام از علاقه مندان جهت عضویت در باشگاه حامیان و همیاران مدیریت مصرف سوخت
– راه اندازی باشگاه حامیان و همیاران مدیریت مصرف سوخت
– راه اندازی سایت حامیان و همیاران مدیریت مصرف سوخت
– طراحی و اجرای اتوبوس ویژه دبیرخانه حامیان مدیریت مصرف سوخت
– اجرای جشنواره بزرگ حامیان مدیریت مصرف سوخت و اجرای نمایش موزیکال آموزشی با موضوع مدیریت مصرف سوخت – مراسم اختتامیه و معرفی حامیان و همیاران برتر مدیریت مصرف سوخت
– برپایی کارگاه های هم اندیشی و نشست های آموزش مدیریت مصرف سوخت در خودرو – ویژه کارکنان سازمان ها، ادارات و شرکت های دولتی و…
اهداف و چـشم انداز ترسیم شده برای طرح پیـشنـهادی در چـارچوب اجرای سـیـاسـت های کلـی اصلاح الـگـوی مـصـرف و با هدف اجرای قانون «اصلاح الگوی مصرف انرژی» عبارتند از:
– آشنایی مخاطبین با مفاهیم اولیه انرژی، مدیریت مصرف سوخت، بهینه سازی و …
– ترویج و فرهنگ سازی در خصوص مدیریت مصرف سوخت به خانواده ها توسط پل ارتباطی کودکان و نوجوانان
– بالابردن سطح علمی و فرهنگی مخاطبان در خصوص مباحث مرتبط با مدیریت مصرف سوخت با برپایی کارگاه ها و نشست های آموزشی و ارائه بروشورهای اطلاع رسانی
– تبیین فرهنگ صحیح مصرف سوخت بین تمامی شهروندان با محوریت قراردادن آموزش، پژوهش و فرهنگ سازی
– برانگیختن حس مسئولیت کودکان و نوجوانان نسبت به حفظ و نگهداری از منابع انرژی، سوخت و حفظ محیط زیست
– برانگیختن حس مسئولیت والدین نسبت به حفظ و پاسداشت منابع انرژی و تغییر و اصلاح الگوی مصرف سوخت و همچنین مدیریت هوشمند مصرف سوخت